Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије ДЕАПС

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

DEAPS podržava naučna istraživanja u oblasti dečije i adolescentne psihijatrije, i periodično dodeljuje grant DEAPS-NIR po konkursu za naučno-istraživačke projekte, a na osnovu recenzije i odluke međunarodne komisije.


Dodeljen grant “DEAPS-NIR” 2023-2024 za sprovođenje naučno-istraživačkog projekta pod nazivom: “Emocionalna disregulacija adolescenata – studija prediktora i ishoda” Rukovodilac projekta: Marija Mitković Vončina, dr sc med

Istraživački period: 2023-2024 (sa mogućnošću produženja za longitudinalni deo istraživanja)

Broj granta: DEAPS-NIR-2022/01

26.12.2022.


DEAPS objavljuje Poziv za godišnje nagrade najboljim mladim stručnjacima za 2022. godinu.

DEAPS će dodeliti tri novčane nagrade najboljim mladim stručnjacima iz oblasti dečije psihijatrije i srdonih struka.

Dobitnicima nagrada se dodeljuju diploma i novčana nagrade u iznosu od 1000, 800, i 600e u dinarskoj protivrednosti.

Najmanje 80% sredstava od dobijene novčane Nagrade mora se koristiti za neku od sledećih namena:

  • - naučno usavršavanje u zemlji i inostranstvu, učešće na naučnim skupovima sa radom,
  • - nabavku naučne literature ili nabavku opreme.

više informacija ovde (dokument u prilogu)


Društvo za dečiju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije - DEAPS objavljuje konkurs za podnošenje predloga naučno-istraživačkih projekata iz oblasti dečije i adolescentne psihijatrije, koji će se realizovati u 2023/2024. godini, i za koje će DEAPS pružiti materijalnu podršku, odnosno grant DEAPS-NIR.

DEAPS će odobriti sredstva za jedan projekat, u iznosu od 3.000 evra.