Intervjui


Prof. dr Nevenka Tadić

Intervju vodio
Vojislav Ćurčić

Tehnička realizacija
Vladimir Borovnica

Prof. dr Svetomir Bojanin

Intervju vodila
Milica Pejović Milovančević

Tehnička realizacija
Vladimir Borovnica

Prof. dr Ksenija Kondić

Intervju vodila
Vesna Brzev-Ćurčić

Tehnička realizacija
Vladimir Borovnica

Prof. dr Svetomir Bojanin

Nemojte biti najbolji roditelj,
budite to što jeste

preuzeto sa sajta: http://prviputsocem.com

Ivana Milosavljević Đukić

„Zaštita dece na rezidencijalnom smeštaju u vreme pandemije Covid-19“.

Doc. dr Miodrag Stanković

Izazovi roditeljstva dece sa poremećajem iz spektra autizma tokom pandemije COVID-19

Priručnik

Mentalno zdravlje dece i mladih - tokom i nakon pandemije COVID-19

Dr Sanja Životić

u emisiji "Kao sav normalan svet"

Ivana Milosavljević Đukić

"Ne pitajte zašto žrtve ćute" na RTS-u