Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије ДЕАПС

STRUČNI SKUPOVI I AKTIVNOSTI

DEAPSodržava redovne stručne sastanke koji su otvoreni i za kolege koji nisu članovi DEAPS-a.

 

PROTEKLI SKUPOVI

ADOLESCENCIJA - Nasilje u porodici i među vršnjacima

DEAPS je 02. novembra 2018. godine u maloj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca održao seminar sa temom: "Adolescencija - nasilje u porodici i među vršnjacima".

 • Program seminara možete preuzeti ovde(.pdf)
 • Izveštaj možete preuzeti ovde(.docx)
 • Knjigu apstrakata možete preuzeti ovde(.pdf)
 • Slike možete preuzeti ovde

Adolescencija kao šansa, romansa i psihopatologija

DEAPS je 12. maja 2017. godine u maloj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca održao seminar sa temom: "Adolescencija kao šansa, romansa i psihopatologija".

 • Program seminara možete preuzeti ovde(.pdf)
 • Izveštaj možete preuzeti ovde(.pdf)
 • Slike sa seminara možete preuzeti ovde
 • Knjigu apstrakata možete preuzeti ovde(.pdf)

ŽIVETI S AUTIZMOM– iz perspektive pacijenta, roditelja i profesionalca

U Nišu je 13. mart 2017 organizovan simpozijum Živeti s autizmom - iz perspektive pacijenata, roditelja i profesionalaca. Detaljnije se možete informisati na stranici Saradnja sa UNICEF-om.

IV KONGRES DEAPSA NA ZLATIBORU

Održan je na Zlatiboru u Institutu Čigota od 12 do 15 maja 2016. godine. Tema kongresa: "Mentalno zdravlje dece i mladih - pogled u budućnost".

SIMPOZIJUM Psihofarmakoterapija dece i adolescenata – izazovi prakse

U organizaciji Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije – DEAPS i Udruženja pedijatara Srbije, 15. maja 2015. godine, u Beogradu, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, održan je Simpozijum:

Psihofarmakoterapija dece i adolescenata – izazovi prakse

Skup je akreditovan kao Domaći kurs I kategorije, A-1-601/15, s 12 bodova za predavače, 6 bodova za pasivne učesnike.

Pored toga, svaki učesnik Simpozijuma je dobio i besplatne registracione kodove za elektronski KME test "Hiperkinetski poremećaj/ADHD-važne činjenice za dijagnostiku u pedijatriskoj praksi" (dostupan na sajtu www.kme.rs), akreditovanog pod rednim brojem A-1-782/15, sa 5 bodova za svakog polaznika.

 • Program simpozijuma možete preuzeti ovde.
 • Knjigu apstrakata možete preuzeti ovde
 • Fotografije sa simpozijuma možete da pogledate ovde

SIMPOZIJUM: DECA I MLADI I IZAZOVI U SAVREMENOM DRUŠTVU

U organizaciji Kliničkog centra Niš, Klinike za zaštitu mentalnog zdravlja (KZZMZ), Centra za naučno istraživački rad SANU, Univerziteta u Nišu kao i DEAPSa 25. aprila 2014. godine u Velikoj sali Univerzitata u Nišu održao se simpozijum:

Deca i mladi i izazovi u savremenom društvu

Simpozijum je akreditovan kod Zdravstvenog saveta pod brojem ?-1-350/14 i omogućava 5 bodova CME za učešće; realizuje se i u saradnji s Upravom za dečju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu – Niš i Centrom za socijalni rad Niš, “Sveti Sava”.
Program simpozijuma možete preuzeti ovde.

STRUČNI SASTANAK: AUTIZAM – OD KONTROVERZI DO ČINJENICA

U organizaciji DEAPS-a, 10. aprila 2014. godine, u Domu zdravlja “Savski Venac”, Beograd, održan je stručni sastanak:

Autizam – od kontroverzi do činjenica

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta pod brojem ?-1-490/14.
Predavači su Doc. Dr Milica Pejović Milovančević i dr Nenad Rudić.

KURS: POREMEĆAJI NAVIKA I BIHEJVIORALNE ZAVISNOSTI U ADOLESCENCIJI

U organizaciji DEAPS-a 20. marta 2014. godine, u Domu zdravlja «Savski Venac», održan je kurs:

Poremećaji navika i bihejvioralne zavisnosti u adolescenciji koji je akreditovan kod Zdravstvenog saveta pod brojem A-1-1051/14. Predavači su eminentni stručnjaci u oblasti, a teme interesantne i značajne za svakodnevni rad stručnjaka koji se bave decom i adolescentima.
Predavači su: Prim. Dr Vojislav Ćurčić, Dr Vesna Dukanac, dr Snežana Alčaz i dr Snežana Tomić.

III KONGRES DEAPSA NA ZLATIBORU

23-26. maja 2013. godine, Zlatibor

SIMPOZIJUM „MENTALNO ZDRAVLJE DECE I MLADIH – SAVREMENI TOKOVI“

Niš, 8. april 2011.

Simpozijum organizuje DEAPS u saradnji sa Odeljenjem za dečju i adolescentnu psihijatriju Klinike za mentalno zdravlje, Klinički centar Niš, i Medicinskim fakultetom u Nišu. Simpozijum je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem (A-1-181/11), sa 7 bodova za pasivno učešće.

preuzmite Program simpozijuma
preuzmite poster

STRUČNI SASTANAK DEAPS-a

08.12.2010, Beograd

U svečanoj sali Doma zdravlja Savski Venac u Beogradu, održan je stručni sastanak na temu: Procena potreba dece sa smetnjama u razvoju – primena novog Pravilnika

Predavači:
Prof Dr Veronika Išpanović Radojković, predsednica DEAPSa
Dr Nenad Rudić, Institut za mentalno zdravlje Beograd.
Sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije, i to sa 5 bodova za predavače i 3 boda za učesnike.
Pravilnike o kojima je bilo reči možete preuzeti ovde:

II KONGRES DEAPSA NA ZLATIBORU

22-25. april 2010. godine, Zlatibor

BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU KBC »Dr Dragiša Mišović – Dedinje« tradicionalni XXVI simpozijum

Odeljenje za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju 25. i 26. maj 2009.
Tema: DESTRUKTIVNOST I AUTODESTRUKTIVNOST MLADIH

SAVETOVALIŠTA ZA MLADE

DEAPS je postao partner UNICEF-a i Ministarstva zdravlja Republike Srbije u organizaciji edukativnih treninga lekara, saradnika i drugog medicinskog osoblja u Savetovalištima za mlade koja će raditi u sklopu pedijatrijskih službi domova zdravlja.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je osnovalo Ekspertsku grupu za zdravlje i razvoj mladih 2003. godine koja je napravila Strategiju, a Vlada usvojila 2006. godine. Strategijom za razvoj i zdravlje mladih je predviđeno, između ostalog, i osnivanje Savetovališta za mlade, na bazi već postojecih Savetovališta za reproduktivno zdravlje.

Tokom novembra 2008. godine će se organizovati bazični, a nešto kasnije i napredni treninzi iz sledećih oblasti:

 • Modul A – Rad sa adolescentima, pristup naklonjen mladima (sa Kanadskim BYHP projektom) – dr Dragan Ilić*
 • Modul B – Reproduktivno zdravlje i PPI – dr Katarina Sedlecki
 • Modul C – HIV/AIDS – dr Mila Paunić
 • Modul D – Mentalno zdravlje – dr Vojislav Ćurčić
 • Modul E – Zloupotreba PAS – dr Aleksandar Ramah
 • Modul F – Zloupotreba alkohola i duvana – dr Snežana Alcaz
 • Modul G – Zaštita mladih od zlostavljanja i zanemarivanja – Vesna Brzev Ćurčić / Miroslava Vuković, psiholozi
 • Modul H – Ishrana i zdravi stilovi življenja - dr Nađa Vasiljević
 • Modul I – Posebno osetljivi mladi – pristup, prevencija, savetovanje (zajedno sa BYHP projektom)

*Uz svaki model su data i imena rukovodioca timova koji su ih stvarali i koji će ih izvoditi.

Na ovaj način će primarna zdravstvena zaštita biti osnažena za organizovanje preventivnih i sprovođenje savetodavnih aktivnosti mladima iz oblasti i vrste problema koje su im najpotrebnije.

DEAPS se prihvatio partnerstva jer smatra jako značajnim otvaranje savetovališta za mlade u okviru primarne zdravstvene zaštite, jer će u njima mladi moći da dobiju kompetentne informacije i pomoć za dileme i probleme koje imaju.

PANEL DISKUSIJA DEAPS-a: PSIHIJATRIJSKI POREMAĆAJI U DETINJSTVU I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

12. juna 2008., Zlatibor

Održana u okviru SAVETOVANJA Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
„U susret inkluziji – dileme u teoriji i praksi“ koji je održan od 11-15. juna na Zlatiboru, u „Čigoti“.

Moderator: Prof Dr Veronika Išpanović-Radojković
Učesnici: Prof Dr Veronika Išpanović-Radojković, Asist Dr Milica Pejović-Milovančević, Dr Olivera Aleksić-Hil, Slavica Marković i Prof Dr Dijana Lazić.

ZAJEDNIČKI SASTANAK DEAPS-a I SEKCIJE ZA DEČJU NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU

Održan 29.05.2008.g. u prostorijama Srpskog lekarskog društva, sa sledećim dnevnim redom:

 1. Promocija terapijskih smernica za ADHD
  Prof Dr Aneta Lakić, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd
 2. Terapijski pristup ADHD-u
  Doc Dr Smiljka Popović Deusic, Institut za mentalno zdravlje, Beograds

I KONGRES DEAPSA NA ZLATIBORU

17-20. maj 2007. godine, Zlatibor

STRUČNI SASTANAK DEAPS-a,

15. mart 2007, Beograd

Održan u Institutu za mentalno zdravlje.
Tema: Formiranje sigurne privrženosti-put ka mentalnom zdravlju (teorijiske postavke, kliničko iskustvo, preventivni rad)
Predavači: prof Dr Veronika Išpanović- Radojković, Dr Nenad Rudić, Dušanka Kalanj, Dr Olivera Aleksić-Hil

STRUČNI SASTANAK DEAPS-a,

16. februar 2007, Beograd

Održan u Institutu za mentalno zdravlje.

Tema predavanja: Zašto biste se ubili? Psihoterapijski i psihijatrijski rad sa suicidalnim adolescentima
Predavač: Prim. dr sci Vojislav Ćurčić

STRUČNI SASTANAK DEAPS-a

21. decembar 2006, Beograd

Održan u Institutu za mentalno zdravlje.
Tema: Savetovališta za mlade - dileme i izazovi
Predavač: Prim. dr Snežana Tomić

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM DEAPS-a U SARADNJI SA MEDICINSKIM FAKULTETOM I MEDICUS-om IZ LONDONA

14-15. oktobar 2005., Beograd

Tema: Savremeni tokovi u dečjoj i adolescentnoj psihijatriji

XXIII seminar KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU u saradnji sa DEAPS-om

23-24. maj 2005., Beograd.

Tema: Unutrašnja i spoljašnja realnost adolescenata