Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије ДЕАПС

STATUT


Izvodi iz statuta Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju
i srodne struke Srbije usvojenog 23. aprila 2010.

Član 1

Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) osniva se kao strukovno, nestranačko, nepolitičko i neprofitabilno udruženje građana. Društvo ima svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu istupa za svoje ime i svoj račun.

Udruženje je stručna organizacija koja okuplja stručnjake različitih područja ljudskog delovanja (zdravstvo, socijalna zaštita, obrazovanje, kultura, sport i dr.) radi ostvarivanja zajedničkih interesa na polju razvijanja teorije, prakse, organizacije i istraživanja u oblasti psihijatrije i mentalnog zdravlja dece i omladine.
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Član 2

Udruženje u komunikaciji koristi ravnopravno sve nazive navedene u st.1. i st.2. ovog člana. Sedište Udruženja je u Beogradu, Milana Tepića 1. Svoju delatnost Udruženje ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 7.

Ciljevi i zadaci društva su:

Ciljevi Udruženja su:

1. ostvarivanje stručnih i naučnih aktivnosti sa ciljem unapređenja društvene brige u zaštiti mentalnog zdravlja dece i omladine;
2. unapređenje medicinskih delatnosti i delatnosti srodnih struka na stručnom, naučnom i organizacionom području;
3. podsticanje stručnih i naučnih aktivnosti na ranom otkrivanju, lečenju i prevenciji mentalnog zdravlja dece i omladine;
4. podsticanje i pomoć u razvoju mreže organizacija i službi za zaštitu mentalnog zdravlja dece i omladine;
5. podsticanje, pomoć i rad na stalnom usavršavanju stručnjaka iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja dece i mladih;
6. organizovanje i podsticanje stručnog i naučno-istraživačkog rada i ostalih aktivnosti koje pomažu unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite dece i mladih;
7. unapređenje edukacije i istraživanja u oblasti dečje i adolescentne psihijatrije i srodnih struka;
8. podsticanje objavljivanja stručnih i naučnih radova i izdavanja stručnih, naučnih i popularnih publikacija iz područja dečje i adolescentne psihijatrije i srodnih struka;
9. organizovanje stručnih sastanaka, seminara, konferencija, simpozijuma i kongresa za svoje članove i sve zainteresovane u cilju upoznavanja sa novinama u razvoju dečje i adsolescentne psihijatrije i srodnih struka, u zemlji i u svetu;
10. doprinosi unapređenju položaja stručnjaka na ovom polju i zalaže se za ostvarenje njihovih profesionalnih interesa.

Član 15.

Organi Udruženja:
Organi Udruženj su Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.