Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије ДЕАПС

PREDSEDNIŠTVO DRUŠTVA
IZVRŠNI ODBOR


Predsednik

Prof. dr Milica Pejović Milovančević
Medicinski Fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
Institut za mentalno zdravlje
Milana Kašanina 3, Beograd
e-mail: milica.pejovic@imh.org.rs

 

Potpredsednik

Doc. Dr Miodrag Stanković
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu,
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, Univerzitetski klinički centar Niš
Bulevar Zorana Đinđića 48, Niš
e-mail: adolescencija@gmail.com

 

Generalni sekretar

Prim.dr Ana Kesić
Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu
Dr Subotića 6a
e-mail: ana.kesic.npk@gmail.com


Blagajnik

Prof. Dr sc Jelena Radosavljev Kirćanski
Institut za mentalno zdravlje
Milana Kašanina 3, Beograd
e-mail: jradosavljev@yahoo.com

     
ČLANOVI

Ass. dr Jelena Kostić
Prof. dr Aleksandra Stojadinović
Ivana Milosavljević Đukić
Vladimir Borovnica
Dr Duško Stupar
Ljiljana Simić
Kl. asist. dr Marija Mitković Vončina
Jasmina Bogdanović
Dr Slavica Cvetković Brkić
Vladimir Jović

 

NADZORNI ODBOR

Prim. dr Nenad Rudić
Dr Sanja Životić
Prim. Dr sci med Jasminka Marković

 

POČASNI ČLANOVI


Prof. dr Nevenka Tadić
Prof. dr Ksenija Kondić
Prof. dr Svetomir Bojanin
Dr Michel Vincent