Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије ДЕАПС

NOVOSTI

Kolege koje su zainteresovane za obaveštenja o daljim aktivnostima DEAPS-a mogu poslati svoju e-mail adresu generalnom sekretaru Dr Milici Pejović-Milovančević.


V kongres DEAPS-a

MENTALNO ZDRAVLJE DECE I MLADIH
aktuelni izazovi, moguća rešenja

će se održati od 23. do 26. maja 2019. godine na Zlatiboru.
  • Treće obaveštenje (promena od 25.3.2019.) možete preuzeti ovde(.pdf)
  • Prijavite se za kongres ovde

DEAPS je dobio nagradu Srpskog lekarskog društva(.pdf) – gradske podružnice Niša,
za organizaciju simpozijuma “Živeti s autizmom”.

Kolegama iz Niša se zahvaljujemo na priznanju.

Više o skupu pogledati u rubrici Saradnja DEAPS-a sa drugim organizacijama.


Seminar „Nasilje u porodici i među vršnjacima“

U organizaciji DEAPS-a je 2. novembra 2018. godine u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu održan celodnevni seminar: „Nasilje u porodici i među vršnjacima“

  • Program seminara možete preuzeti ovde (.pdf)
  • Zbornik apstrakata možete preuzeti ovde(.pdf)
  • Izveštaj sa seminara možete preuzeti ovde(.docx)

Sastanak ESCAP Board-a

U Beogradu je 27. i 28.9.2018. održana redovni sastanak ESCAP Board-a. Više o sastanku možete pronaći na naslovnoj strani https://www.escap.eu/

Tokom sastanka upriličena su i dva dodatna skupa:

1. Sastanak s predstavnicima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu link
2. Sastanak s profesorom Johannesom Heberbradom link

Takođe, podpredsednik ESCAPa profesor Dimitris Anaganostopulous je dao intervju Politici. Intervju možete preuzeti ovde


Drugi regionalni sastanak Društava za dečju i adolescentnu psihijatriju

je održan u Ljubljani 12. i 13. oktobra 2018. godine. Pored predstavnika DEAPSa, sastanku su prisustvovali predstavnici Hrvatske, Bosne i Hercegovine i domaćini iz Slovenije.

Zapisnik možete preuzeti ovde

Tokom radnog dela domaćini su nas upoznali sa organizacijom dečje i adolescentne psihijatrije u Sloveniji i omogućili da posetimo Odeljenje za adolescentnu psihijatriju u okviru Univerzitetske psihijatrijske klinike u Ljubljani. Takođe smo napravili planove za naredne zajedničke aktivnosti.

Sledeći regionalni sastanak biće održan u Zagrebu 18.-19.oktobra 2019. godine.

Dogovoreno je da na ESCAP Kongresu u Beču organizujemo simpozijum na kome bi svoje iskustvo sa antipsihoticima prezentovali predstavnici naših zemalja.

Takođe, jedna od predloženih ideja, sa kojom smo se složili, je da pružimo specijalizantima mogućnost da deo svoje specijalizacije provedu u nekoj od naših zemalja.

Prisutne kolege su izrazile interesovanje i spremnost da učestvuju u radu 5. Kongresa DEAPSa.


Dragi prijatelji i kolege,

Pre dve godine je održan IV kongres Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije (DEAPS) na kom ste imali priliku da razmenite iskustva, znanja, veštine i rešenja za izazove sa kojima se srećemo kliničkoj praksi, kao i da čujete i podelite najnovija naučna dostignuća.

Sa velikim zadovoljtstvom Vas obaveštavamo da je održavanje V kongresa DEAPS-a planirano u periodu od 23-26. maja 2019. godine na Zlatiboru.

Za sada Vas molimo da ovu informaciju podelite sa vašim kolegama i udruženjima kako biste se na vreme organizovali u skladu sa Vašim obavezama.

Sve dalje informacije o Kongresu pratite na našem sajtu www.deaps.org

Srdačan pozdrav,
Predseništvo DEAPS-a


Prvi regionalni sastanak društava za dečju i adolescentnu psihijatriju

Održan je od 20 do 21. oktobra 2017. godine u okolini Novog Sada.
Na skupu su učestvovale koleginice i kolege iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije.
Zapisnik možete preuzeti ovde


Održan seminar DEAPS-a:

"Adolescencija kao šansa, romansa i psihopatologija" (link).


Održan simpozijum

Živeti s autizmom - iz perspektive pacijenata, roditelja i profesionalaca (link).


SEMINAR O ADOLESCENCIJI

DEAPS organizuje seminar s temom “Aolescencija kao šansa, romansa i psihopatologija” koji će se održati 12. maja 2017. godine u Beogradu, u maloj sali Kolarca.

Program možete preuzeti ovde.