Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије ДЕАПС

NOVOSTI

Kolege koje su zainteresovane za obaveštenja o daljim aktivnostima DEAPS-a mogu poslati svoju e-mail adresu generalnom sekretaru Dr Milici Pejović-Milovančević.


Seminar „Nasilje u porodici i među vršnjacima“

DEAPS će 2. novembra 2018. godine organizovati celodnevni seminar „Nasilje u porodici i među vršnjacima“.
Seminar će se održati u Kolarčevoj Zadužbini u Beogradu. Seminar је akreditovan kod Zdravstvenog saveta kao Nacionalni seminar 1. kategorije pod brojem А-1-1708/18, 12 bodova KME za predavače, 6 bodova KME za pasivno učešće.

Program seminara možete preuzeti ovde (.pdf)


Dragi prijatelji i kolege,

Pre dve godine je održan IV kongres Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije (DEAPS) na kom ste imali priliku da razmenite iskustva, znanja, veštine i rešenja za izazove sa kojima se srećemo kliničkoj praksi, kao i da čujete i podelite najnovija naučna dostignuća.

Sa velikim zadovoljtstvom Vas obaveštavamo da je održavanje V kongresa DEAPS-a planirano u periodu od 22-25. maja 2019. godine na Zlatiboru.

Za sada Vas molimo da ovu informaciju podelite sa vašim kolegama i udruženjima kako biste se na vreme organizovali u skladu sa Vašim obavezama.

Sve dalje informacije o Kongresu pratite na našem sajtu www.deaps.org

Srdačan pozdrav,
Predseništvo DEAPS-a


Prvi regionalni sastanak društava za dečju i adolescentnu psihijatriju

Održan je od 20 do 21. oktobra ove godine u okolini Novog Sada.
Na skupu su učestvovale koleginice i kolege iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije.
Zapisnik možete preuzeti ovde


Održan seminar DEAPS-a:

"Adolescencija kao šansa, romansa i psihopatologija" (link).


Održan simpozijum

Živeti s autizmom - iz perspektive pacijenata, roditelja i profesionalaca (link).


SEMINAR O ADOLESCENCIJI

DEAPS organizuje seminar s temom “Aolescencija kao šansa, romansa i psihopatologija” koji će se održati 12. maja 2017. godine u Beogradu, u maloj sali Kolarca.

Program možete preuzeti ovde.