Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије ДЕАПС

Živeti s autizmom - iz perspektive pacijenata, roditelja i profesionalaca

U Nišu je 13. mart 2017 organizovan simpozijum Živeti s autizmom - iz perspektive pacijenata, roditelja i profesionalaca na kojem je zaključeno da rana dijagnostika, rane intervencije i uključivanje u obrazovni sistem, još od predškolskog uzrasta, u velikoj meri mogu da doprinesu da deca sa poremećajima iz autističnog spektra, i drugim razvojnim teškoćama, unaprede svoj razvoj i kvalitet života. Važnost ranog otkrivanja simptoma autizma, novi pristupi u lečenju poremećaja iz autističnog spektra, uzroci nastajanja, inkluzija dece sa autizmom u predškolsko i školsko obrazovanje, i sistemska podrška roditeljima bile su teme ovog. Pored eminentnih domaćih stručnjaka iz ove oblasti, na skupu su učestvovali i međunarodni eksperti Andy Shih iz organizacije “Autism Speaks”, Sarah Parsons, profesorka sa Univerziteta Southempton iz Velike Britanije, Maria Luisa Scattoni iz Italijanske mreže za rano dijagnostifikovanje poremećaja iz autističnog spektra. „Bolji položaj dece sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima i njihovih porodica, veća dostupnost usluga ali i promena svesti ka inkluzivnijem društvu mogući su samo u snažnu političku volju, saradnju relvantnih sistema i finansijska izdvajanja države“, naglasio je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji. Samo kroz zajedniči rad ministarstava, profesionalnih udruženja i udruženja osoba sa autizmom moguće je unaprediti uslove da bi deca sa smetnjama u razvoju mogla da ostvare svoje pune potencijale. Učesnici simpozijum su pozivali na poštovanje prava svakog deteta, izgradnju inkluzivnog društva i izradu i sprovođenje nacionalnih smernica za ranu prepoznavanje, dijagrnostiku i rane intervencije u oblasti autizma.

U nastavku možete pronaći - Please find below:

· Program skupa

. Prezentacije govornika - Presentations:

· Slike sa konferencije - Conference photos: (link)

· Snimak cele konferencije - Conference videos:

Medijski izveštaji: