Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије ДЕАПС

Saradnja DEAPSa i Autism speaks


Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je 26.09.2016. godine izdalo potvrdu da podržava saradnju Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije i organizacije Autism speaks (AS) iz SAD.
“Autism Speaks” je jedna od najvećih svetskih organizacija koja se bavi problemima dece i roditelja dece sa autizmom (https://www.autismspeaks.org/). Prevalencija razvojnih poremećaja dece, a pogotovo poremećaja iz spektra autizma, je u porastu u poslednjih nekoliko godina, u svim sredinama. Više o svetskim inicijativama AS možete pronaći brošuri GAPH brosure 2017.
Saradnja DEAPSa i AS će se za sad ostvarivati kroz tri segmenta:
-  Prevod brošura organizacije AS na srpski jezik (brošure možete preuzeti na dnu strane)
-  Pomoć u sprovođenju detaljne ankete među roditeljima dece kod kojih je već postavljena dijagnoza autizma kako bi se napravila detaljna analiza potreba i izazova sa kojima se porodice ove dece susreću. Na taj način bi se kroz jasnije sagledavanje problema sa kojima se porodicu suočavaju moglo pomoći unapređenju nacionalnog odgovora na ovaj problem. Ovde možete preuzeti anketu. (SEAN Caregiver Needs Survey) (ovde link na brošuru koja je već na ovoj strani)
-  Sprovođenje (pilot) treninga veština roditelja dece sa razvojnim smetnjama (The Parent Skills Training (PST) Programme) čiji je primarni cilj promovisanje boljeg razumevanja, prepoznavanja i prihvatanja razvojnih smetnji i razvojnih poremećaja od strane roditelja, kao i osposobljavanje za primenu veština koje će promovisati dečji razvoj, komunikaciju i funkcionisanje. Program će doprineti smanjenju stigme prema deci sa razvojnim smetnjama i njihovim roditeljima i rezultiraće promovisanjem inkluzije i participacijom dece sa razvojnim smetnjama u zajednici. Ovaj program, „Autism Speaks“ izvodi u saradnji sa SZO. Ovde možete preuzeti brošuru o programu. (PST info sheet)
Planirano je da se navedene aktivnosti odvijaju tokom naredne tri godine, uz mogućnost produženja saradnje. Sprovodile bi se na teritoriji Republike Srbije, uz aktivno učešće i tehničku podršku DEAPSa i Udruženja roditelja dece sa autizmom. Radi se o neprofitnom projektu, baziranom na saradnji profesionalaca i pomagača.
Podršku za saradnju sa „Autism Speaks” DEAPS ima i od:

- Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama s autizmom (organizacija roditelja dece s autizmom)
- Republičke stručne komisije (RSK) za mentalno zdravlje Ministrastva zdravlja republike Srbije, koja je dala svoje pozitivno mišljenje o predloženoj saradnji i koja smatra saradnju vrlo značajanom.

BOŠURE (.pdf)
01 Prelazak iz jednog vrtića u drugi 08 Bihejvioralna analiza
02 Prelazak u više razrede osnovne škole 09 Uputstvo za šišanje
03 Brošura za agresivna i problematična ponašanja 10 Iz ugla braće i sestara VODIČ ZA RODITELJE1
04 Pubertet i deca sa autizmom 11 Vodič za roditelje
05 Brošura za škole 12 Vodič za posete stomatologu
06 Autizam - pažljiva upotreba lekova 13 Vodič za hranjenje
07 Toalet trening